Den amerikanska klassikern

Den amerikanska klassikern

Om det finns någon litterär genre som är intimt förknippad med ett helt land lär det vara den amerikanska klassikern – eller the Great American Novel, som den engelska termen uttrycker det. Det syftar inte på en specifik bok utan snarare en typ av litterärt verk som anses ha vissa kvaliteter. Att en amerikansk klassiker ska ha dessa egenskaper råder det enligt litteraturkännarna ingen större tvekan om, men det kan vara desto svårare att peka på exakt vilka dessa egenskaper är. Ändå har många böcker genom åren kallats för just en amerikansk klassiker.

 


Det främsta exemplet på det kan vara The Great Gatsby som skrevs av F Scott Fitzgerald. Han var en stor amerikansk författare som levde och verkade i början av 1900-talet då han hade ett stort genomslag tack vare sina böcker och tidningsartiklar. I många fall publicerades hans alster i stora magasin och nådde på så sätt en bredare publik än många av kontemporära kollegor. Även om Fitzgerald skrev om både stort och smått är det ändå The Great Gatsby som har fastnat i det kollektiva medvetandet och det är den boken han är mest känd för idag. Berättelsen om den unge Gatsby som lever ett glamoröst liv i New York på 1920-talet har också gjorts till populära långfilmer.

Cork, IrelandEn annan bok som under årens lopp har kallats för den ultimata amerikanska romanen är Huckleberry Finns Äventyr (Adventures of Huckleberry Finn på engelska). Det var Mark Twain som skrev den och han levde i slutet av 1800-talet. En av anledningarna till att just Huckleberry Finn har hyllats som en stor roman – och fortsätter att göra det än idag – är att den lyckades ta upp de amerikanska relationerna mellan svarta och vita på ett helt nytt sätt. Därför anser många litteraturforskare och sociologer att boken är relevant ännu i våra tider.

En avgörande egenskap för den amerikanska klassikern är att den ska porträttera den amerikanska kulturen vid en speciell tidpunkt. Det betyder att den största amerikanska romanen kanske inte är skriven än. Flera amerikanska författare har pekats ut som framtida stjärnor, där en skribent som Jonathan Safran Foer är en av dem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *