August Strindberg


August Strindberg

När de stora svenska diktarna och dramatikerna räknas upp brukar det finnas ett namn som nämns oftare än de andra. Det är August Strindberg och han har länge varit något av en symbol för den svenska litteraturen – både här i Sverige och utomlands. Faktum är att han länge var mer uppskattat internationellt än vad han någonsin blev på hemmaplan, men i samband med 100-årsminnet av hans död arrangerades ett Strindberg-år 2012. Då sattes många av hans pjäser upp på nytt och det kom ut nya biografier om den mytomspunne författaren – och Strindberg fick till slut sitt erkännande som svensk nationalskald.

 

Strindberg levde i den dynamiska tiden som var slutet av 1800-talet. Det var en period som internationellt präglades av ett modernistiskt synsätt på världen och i takt med industrialismens framfart hade världens medborgare fått vänja sig vid nya livsstilar och levnadssätt. Ett av Strindbergs främsta kännetecken var att han såg på världen med en vass och penetrerande blick som gav honom rykte om sig att vara något av en bitter figur. Särskilt hans förhållande till kvinnor har framhållits som ett bevis på att han var svår att leva med. Han skrev också en hel del samhällssatir – som Röda Rummet.

696px-August_Strindberg_1882_FalanderI Sverige svärtades hans rykte ned något under de sista levnadsåren då han drogs med i en bitter och hatfylld offentlig konflikt. Den kallades för Strindbergsfejden och fördes i landets tidningar, vilket gav alla som ville chansen att se hur den gick till. Strindberg kritiserade bland annat den tidigare kungen, Karl XII, som Strindberg menade hade fått oförtjänt mycket beröm. Därefter rasade debatten vidare i andra ämnen och snart hade Strindberg rört upp känslorna hos de allra flesta i dåtidens kultur-Sverige. Hans rykte som en bråkstake fick han leva med så länge han levde.

I efterhand har akademiker och andra kännare av hans verk ändå fokuserat på aspekterna som gjorde honom till en så populär författare redan under 1800-talet. Hans personporträtt har betraktats som pricksäkra liksom hans förmåga att beskriva relationer. Trots hans brister och laster får Strindberg ändå räknas som en av de största kulturfigurerna som Sverige någonsin har haft i både litteraturen och den offentliga debatten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *